Diplomering PolitieKids West - School of Self Defence skip to Main Content
Menu
Diplomering PolitieKids West

Diplomering PolitieKids West

Diplomering PolitieKids West

 

Diplomering PolitieKids West. Woensdag 3 april 2019 was de diplomering van de 3e lichting van politiekids West in Hedon. Het was een fantastische dag, waarmee een hele mooie periode werd afgesloten. School of Self Defence is bij PolitieKids verantwoordelijk voor het programmaonderdeel “Stevig in je Schoenen”.

 

Weerbaarheid heeft te maken met stevig in je schoenen staan. Een gezond zelfvertrouwen, goede keuzes maken en sociale, cognitieve en emotionele vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol.  School of Self Defence is verantwoordelijk voor invulling van het programma. Uitgangspunt hierbij is dat er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het reguliere trainingsprogramma van School of Self Defence, maar dan met zoveel mogelijk technieken die de Politie ook in de praktijk gebruikt.

Kids Streetdefense

Een van de activiteiten van School of Self Defence is “Kids Streetdefense”. Dit is een vrolijke vecht- en verdedigingssport, waarbij de kinderen leren om zich zo goed mogelijk te weren tegen eventueel lichamelijk en/of geestelijk geweld. Deze activiteiten sluiten naadloos aan bij de doelen die wij met PolitieKids willen bereiken.

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken