skip to Main Content
Menu

Sponsoren

Sponsoren zijn voor een stichting als de onze van onschatbare waarde. De financiële middelen die door hen gegenereerd worden geven de stichting onder andere de mogelijkheid om goede materialen aan te schaffen en activiteiten te ontplooien. Dit komt de stichting, haar leden en de omgeving ten goede. Een levendige stichting trekt meer leden en publiek, met als resultaat extra inkomsten voor de stichting en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als een kloppend hart binnen de stichting.

Stichting School of Self Defence

Stichting School of Self Defence is een instelling met maatschappelijke motieven waarin wij proberen door Martial Arts en andere activiteiten mensen maatschappelijk actief te maken.

Martial Arts en de andere activiteiten dragen bij aan maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, integratie en persoonlijke ontwikkeling. Wij willen op deze manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een gezonde leefgemeenschap.

Met behulp van onze programma’s zoals Tigers en Kids Streetdefense kunnen wij instellingen en bedrijven de mogelijkheid bieden bij te dragen aan de fysieke en mentale ontwikkeling van de volgende generaties.

Sponsoring in het kort

Ieder bedrijf wil zich graag op een positieve manier profileren. Publiciteit en naamsbekendheid spelen hierbij een belangrijke rol. Het sponsoren van Stichting School of Self Defence kan voor uw bedrijf een uitkomst zijn om lokaal en regionaal meer publiciteit en naamsbekendheid te creëren voor uw bedrijf.
Een belangrijk voordeel dat behaald kan worden door middel van sponsoring van onze stichting is een verbeterde uitstraling naar uw doelgroep. Tevens kunt u ook uiting geven aan uw sociale en maatschappelijke betrokkenheid waarmee u een groot aanzien kunt creëren bij uw klanten. Tevens zijn wij ons er ook van bewust dat sponsoring voor een groot gedeelte bestaat uit gunnen. De plannen die wij voor Stichting School of Self Defence hebben, worden op dit moment nog niet gedragen door voldoende financiële ondersteuning. Stichting School of Self Defence, dat volledig uit vrijwilligers bestaat en door vrijwilligers bestuurd wordt, zal deze lasten ook niet zelfstandig kunnen dragen. Daarom benaderen we u en andere bedrijven om ons bij te staan.

Waarom is sponsoring interessant?

Het sponsoren van Stichting School of Self Defence is een geweldig middel om, tegen relatief geringe kosten, positieve publiciteit te genereren voor een onderneming en tegelijkertijd iets te doen voor anderen. Door sponsoring kan een onderneming uiting geven aan haar sociale en maatschappelijke betrokkenheid, waarmee aanzien bij klanten kan worden gecreëerd. Vooral voor kleinere ondernemingen is sponsoring van een lokale sportvereniging bij uitstek iets om
grotere concurrenten met uitgebreide budgetten de loef af te steken. Door op een specifieke doelgroep gerichte marketing kan een kleinere onderneming haar lokaal aanzien verhogen en lokaal meer business genereren. U kunt klanten op deze manier via meer naamsbekendheid en de gun-factor aan u binden.

Welke concrete voordelen biedt sponsoring?

  • extra en betere publiciteit;
  • Verbetering van het imago van de onderneming;
  • Verbetering van de afzet van een bepaald product of dienst;
  • Ontwikkeling van extra en nieuwe activiteiten;
  • Kosten voor sponsoring aftrekbaar van de winst.

Onze stichting is klein begonnen en met weinig tot soms geen middelen is er al ontzettend veel bereikt en dat willen wij zo houden, echter om onze doelen te bewerkstelligen willen wij graag vanuit de gedachte “Geef Om Anderen” een ieder aanspreken om ons te helpen deze doelen te blijven kunnen verwezenlijken. Wij hebben hier 3 tools voor die wij willen inzetten het vrienden van, sponsorplan en het supplierplan.

Neem nu contact met ons op voor meer informatie over onze tools voor sponsoring.

Folder Sponsorpakketten

Back To Top
×Close search
Zoeken