Vertrouwenspersoon - School of Self Defence skip to Main Content
Menu

Vertrouwenspersoon

Wat zijn vertrouwenspersonen?

De vertrouwenspersonen kunnen helpen bij het oplossen van conflicten. Ook zijn ze aanspreekpunt voor leden, ouders en bezoekers van de stichting of dojo, die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersonen zijn er in principe voor iedereen die binnen de dojo te maken heeft met ongewenst gedrag. Tevens zijn zij aanspreekpunt voor trainers die in de les-geven relatie in een conflict zijn gekomen waarbij de reguliere wegen niet tot een oplossing hebben geleid.

Wat doen de vertrouwenspersonen?

De vertrouwenspersonen hebben tot taak om problemen door contacten en bemiddeling (weer) bespreekbaar te maken en daardoor bij te dragen tot de oplossing van deze problemen.

De vertrouwenspersonen treden niet in de plaats van bestaande procedures. Wordt een probleem bij een van de vertrouwenspersonen gemeld, dan zal deze allereerst kijken of de kwestie niet al in behandeling is bij de verantwoordelijke instanties of functionarissen. Is dat wel het geval dan zal de vertrouwenspersoon zich terughoudend opstellen.

Werkwijze van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon onderzoekt het aangedragen probleem en beoordeelt door welke instantie(s) of personen de behandeling het beste kan geschieden. Vervolgens adviseert hij de klager wát te doen. De bemoeienis van de vertrouwenspersoon kan drieledig zijn:
– De vertrouwenspersoon kan een advies geven, waarna de klager zijn probleem tracht op te lossen zonder verdere inschakeling van de vertrouwenspersoon.
– De vertrouwenspersoon kan het probleem voorleggen aan een persoon of instantie die het verder kan behandelen, waarbij de vertrouwenspersoon een eerste contact legt tussen de betreffende persoon of instantie en de klager.
– De vertrouwenspersoon kan tijdens de behandeling van de kwestie door andere personen optreden als bemiddelaar.

Welke aanpak ook wordt gekozen, de vertrouwenspersoon zal steeds zijn bemoeienis bepalen in overleg en met instemming van de klager en eventuele verantwoordelijke functionarissen.

Binnen School of Self Defence is de vertrouwenspersoon

Back To Top
×Close search
Zoeken