skip to Main Content
Menu

Vrienden van Stichting School of Self Defence

Een vrijwillige bijdrage aan de stichting ter ondersteuning van onze doelstelling, zonder directe tegenprestatie. Streven is naar een 100-tal donateurs (bedrijven of particulieren).Lidmaatschap van de “Vrienden van Stichting School of Self Defence” kost 27 euro per jaar. De namen van de leden staan op onze website.

Lidmaatschap van de “Vrienden van Stichting School of Self Defence” is vrijwillig en zonder tegenprestatie. Een lidmaatschap is voor minimaal één jaar (1 januari t/m 31 december) en wordt ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd. Indien men eerder dan 1 september lid wil worden mag de donateur het eerste jaar een vrijwillige bijdrage doen en is men verplicht om ten minste het 2e jaar lid te zijn.

Wordt nu Vrienden van Stichting School of Self Defence.

Folder Sponsorpakketten

Vrienden van Stichting School of Self Defence:

Marga Handstede

Back To Top
×Close search
Zoeken