Omgaan met Agressie

Agressietrainingen op maat!

Stichting School of Self Defence geeft trainingen “Omgaan met agressie” met als doelstelling om medewerkers van uiteenlopende organisaties mentaal en fysiek weerbaar te maken. Dit wordt bereikt door middel van een weerbaarheidstraining en coaching tegen verschillende vormen van agressie. In een verhardende maatschappij waarin geweld tegen hulpverleners voor komt, is weerbaarheid het sleutelwoord bij agressief gedrag. Samen met onze opdrachtgevers wordt bepaald wat de budgettaire mogelijkheden zijn. De trainingen worden waar mogelijk met een gepast gevoel voor humor en praktijksimulatie gegeven.

Agressiebeheersplan

Een initiële training is leuk als eerste kennismaking met weerbaarheid. Stichting School of Self Defence ziet het
meeste effect in de praktijk door regelmatige herhaling van het aangeleerde. Hierdoor ontstaan automatismen bij uw medewerkers. De doelstelling van de weerbaarheidstraining kan worden vastgelegd in een Agressie Beheersplan. Indien gewenst kunnen ook mensen van de OR betrokken worden bij het opstellen van het Agressie Beheersplan.

Toegepaste weerbaarheidstrainingen

Weerbaarheid is bewust leren omgaan met (non)verbaal agressief gedrag. Tijdens de training wordt het zelfvertrouwen vergroot. Tevens bestaat de weerbaarheidstraining uit een gedeelte fysieke daadkracht en wordt er gewerkt aan het versterken van agressiemijdend gedrag. Afhankelijk van de branche waarin uw organisatie actief is, worden aanvullende en praktijkgerichte vaardigheden aangeleerd. Zo kennen we de overvaltraining voor banken, juweliers, benzinepompen en andere winkelvormen. Maar ook zijn er branchespecifieke opleidingen voor de zorg, vuilnismannen, ambulancediensten, loketbedienden, openbaar vervoer, deurwaarders, woningcorporaties, incassobureaus en vele anderen. Alle trainingen worden bij het volledig en intensief volgen door de cursisten afgerond met een certificaat van deelname.

Werkgevers / Subsidie

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving zonder fysiek geweld of verbale agressie. Het beheersen van agressie op de werkplek maakt deel uit van uw verantwoordelijkheid. Wanneer medewerkers beter met agressie leren omgaan, zullen zij minder in de ziektewet terecht komen als gevolg van agressie op het werk. Voor sommige branches is het mogelijk om subsidie te krijgen. Agressie Beheersing kan u hierbij doorverwijzen naar de juiste marktpartijen die de aanvraag voor u kunnen invullen.

Samenwerking

Heeft uw organisatie behoefte aan een Weerbaarheidstraining of een Agressie Beheersplan om agressie te beheersen? Dan komen we graag met u in contact.